Kläder till uthyrning

Medeltid mm

Priser för uthyrning av kläder


Medeltidskläder (t.ex. klänning, förkläde rep & pung) 500:- 

Ylle caper                                                                            400:-

Maskerad och feskläder                                                    300:-

Hyrestiden är 1 vecka och om det hyrda inte återlämnas inom avtalad tid debiteras 100:- för varje påbörjad vecka.

.

Några exempel på vad vi har att erbjuda